Logga in / Registrera Mitt konto

Logga ut

Läs mer

För att kunna slutföra ovanstående ansökan om prenumeration måste vi få tillgång till dina personuppgifter som är markerade med en asterisk* nedan. Utan dessa kan vi inte besvara din förfrågan. Övriga uppgifter är frivilliga.

Du godkänner även att dina personuppgifter kan kombineras med andra uppgifter som Klépierre Management kan ha samlat in om dig och att dessa kan komma att användas till att analysera din profil för att kunna tillhandahålla personliga meddelanden och erbjudanden. Dina personuppgifter kan även användas i statistiska syften, samt inom ramen för nöjdhetsundersökningar.

I enlighet med det som fastställs i vår stadga för skydd av personuppgifter har endast de mottagare som vederbörligen har auktoriserats av Klépierre Management och som ansvarar för nya prenumerationskonton åtkomst till dina personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas av Klépierre Management under hela din prenumeration. I händelse av inaktivitet från dig kommer dessa personuppgifter att raderas, som allra senast, tre år efter din senaste kontakt med Klépierre Management, förutom om vi på nytt får ditt godkännande för en längre tidsperiod.

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du rätt att få tillgång till, rätta, radera, begränsa, överföra och invända mot dina personuppgifter samt att framföra klagomål till den nationella myndighet som ansvarar för skydd av personuppgifter. Du har även rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke, framför allt genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” som finns i marknadsinformationen som skickas ut av Klépierre Management.

För alla frågor och/eller för att utöva dina rättigheter kan du gå till ditt konto och utföra de önskade ändringarna och vid speciella frågor (som inte täcks av alternativen som visas på kontosidan) kan du vända dig till Klépierre Management, på elektronisk väg, genom att skicka ett e-brev med en kopia av relevant identitetshandling till följande adress: GDPR.sverige@steenstrom.com.

Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy samt användarvillkoren för vår webbplats.

Top